Tokoz - chraň si svůj svět

Systém klíčů

Účelem uzamykacích systémů je vytvořit funkční systém nadřazených a vlastních klíčů podle přístupových práv, a tím snížit na minimum celkový počet klíčů,

které nosí každá konkrétní osoba na svazku.

 

Produkty TOKOZ mají více typů zámkových vložke (TOKOZ, FAB, GUARD), díky čemuž je lze zařadit do různých systémů klíčů i s konkurenčními produkty.

 

Systém různých uzávěrů (nebo také systém vlastního klíče):

Každý zámek má svůj klíč, kterým nejde odemknout žádný jiný zámek.

 

Systém stejných uzávěrů (nebo také systém stejného klíče):

Jedním klíčem otevřete více zámků.

 

Systém hlavního klíče:

Všechny zámky mají svůj klíč, který odemkne pouze příslušný zámek. Všechny zámky dané skupiny pak otevře hlavní klíč dle přístupových práv (např. zaměstnanci mají všichni

svůj vlastní klíč, jejich šéf svým hlavním klíčem odemkne svoji kancelář a také všechny kanceláře svých podřízených, ale už neotevře kanceláře jiných úseků).

 

Systém generálního klíče:

Klíč odemkne všechny zámky v objektu (je tedy nadřazen hlavním klíčům). JE určen např. pro majitele objektu, bezpečnostní agenturu, hasičský sbor nebo může být umístěn v objektu

v zapečetěné schránce k použití při nenadálých situacicích.

 

systema07.gif

TOKOZ a.s.
Santiniho 20/26
591 01 Žďár nad Sázavou 2
Česká republika
tel.: +420 566 802 379
fax: +420 566 802 102
e-mail:mbox@tokoz.cz
www.tokoz.cz

Třída bezpečnosti
Systém klíčů
Kontakt
E-shop

X SAFETY BOX I
X SAFETY BOX II
X SAFETY BOX III
X SAFETY BOX IV

MOTO 50
MOTO 60
MOTO 70
Řetězový zámek
Lankový zámek
Kódový lankový zámek
Kotoučový zámek s alarmem
Vanlock