Tokoz - chraň si svůj svět

Třída bezpečnosti

Důkazem vysoké kvality výrobků firmy TOKOZ jsou i výrobkové certifikáty nezávislých akreditovaných zkušeben.

 

Pro certifikování našich produktů spolupracujeme se zkušebnami:

  • Strojírenský zkušební ústav, sTřída bezpečnosti.p., Brno
  • TREZOR TEST společnost s.r.o., Klecany

 

Naše produkty certifikujeme dle dvou norem:


ČSN P ENV 1627 - která definuje odolnost výobků např. proti odvrtání, vyhmatání, vytržení, hrubému násilí, atd.
ČSN EN 12320 - která stanovuje požadavky a popisuje zkušební metody pro pevnost, bezpečnost, funkčnost a odolnost proti korozi vysacích zámků
a příslušenství visacích zámků.

 

Norma ČSN P ENV 1627 má 5 tříd bezpečnosti. Na českém trhu se však vyskytují produkty, které jsou nejvýše do 4. bezpečnostní třídy.  Je to dáno rozumným poměrem kvalita - cena a také faktem, že již 3. bezpečnostní třída je pojišťovnami do určité výšky pojistky respektována.  4. bezpečnsotní třída je pak vnímána jako nejvyšší a pro pojišťovny plně dostačující.

 

Norma ČSN EN 12320 má sice jiná kritéria a dosahuje až do 6. třídy bezpečnostni, její vnímání trhem je však podobné jako u předešlé normy.

 

Norma ČSN P ENV 1627 - která definuje odolnost výrobků např. proti odvrtání, vyhmátnutí, vytržení, hrubému násili, atd.

 

 

 

Bezpečnostní
třídy (BT)
Čas odporu
nejslabšího místa
Způsob vloupání
1 bez zkoušky
ručního vloupání
Příležitostný pachatel - použití tělesné síly
2 3 min Příležitostný pachatel - použití jednoduchého ručního nářadí
3 5 min Zloděj - sada z 2. BT + šroubováky, klíny, dlouhé páčidlo, malé kladivo (200 g)
4 10 min Zkušený pachatel - sada z 2. a 3. BT + malá el. vrtačka, sekera, sekáč, velké kladivo (1,25 kg)
5 15 min Zkušená pachatel - sada z 2., 3. a 4. BT + elektrické nářadí (velká el. vrtačka, úhlová bruska)

TOKOZ a.s.
Santiniho 20/26
591 01 Žďár nad Sázavou 2
Česká republika
tel.: +420 566 802 379
fax: +420 566 802 102
e-mail:mbox@tokoz.cz
www.tokoz.cz

Třída bezpečnosti
Systém klíčů
Kontakt
E-shop

X SAFETY BOX I
X SAFETY BOX II
X SAFETY BOX III
X SAFETY BOX IV

MOTO 50
MOTO 60
MOTO 70
Řetězový zámek
Lankový zámek
Kódový lankový zámek
Kotoučový zámek s alarmem
Vanlock